Solarízate  

Estalviar energia és tan important com el propi fet de produir-la de manera neta. Per això, el bloc desenvolupat dins l’apartat AUDITORIA vol servir de suport al sector docent per tal que els Centres puguin desenvolupar una acció pràctica en línia amb la filosofia de conservació i respecte pel medi ambient que promou el programa SOLARÍZATE.

En essència és una revisió de l’edifici, tant dels components que ens subministren confort com dels hàbits que tenim a l’hora d’usar-lo. L’objectiu d’aquesta anàlisi és trobar, d’una banda, les oportunitats de millorar l’eficiència energètica (consumir menys energia tot garantint el mateix confort) i, de l’altra, reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle (substituir les fonts d’energia contaminants per altres d’origen renovable).

No es pot considerar aquest apartat com una guia sistemàtica de validesa universal sinó com una orientació que permeti posar en pràctica una experiència que, en primer terme, aportarà uns coneixements pràctics als/les alumnes sobre un tema que els serà de gran utilitat en molts aspectes de la seva vida fora del Centre.

En segon terme, l’activitat pot encetar un debat sobre el consum del Centre tot esdevenint així l’inici d’un procés que de ben segur serà útil a l’entitat i que a més pot transcendir aquest límits i accelerar el canvi d’actituds en tot allò relatiu al consum d’energia que requereix la conservació del nostre planeta.