Des de la signatura, l’any 2002, del primer conveni IDAE-Greenpeace, més de 100 Centres
Públics repartits per tota la geografia poden utilitzar el Sol per produir electricitat de manera neta. Igualment, aquest projecte ha servit per posar en marxa un procés de sensibilització que incideix sobre les bondats de les energies renovables en general i de l’energia solar en particular.


El resultat al teu abast amb només un