Solidaritza´t amb el Planeta: "Solarízate"
El material formatiu que s´ha desenvolupat com a suport docent en el marc del programa ´"Solarízate" està orientat a ajudar al col·lectiu docent d´una banda, i al dels alumnes, d´una altra.

El suport als/les professors/es es basa en un text que introdueix de manera senzilla el tema de les energies renovables des de la perspectiva de com són i de com es poden emprar en la nostra vida quotidiana.

Aquest material s´ha de convertir en una lectura d´iniciació per als docents, de qualsevol àmbit de l´ensenyament, que pugui servir per estendre els seus coneixements entorn a l´energia, el medi ambient i el canvi climàtic. D´aquesta manera podran abordar els debats que es generen al voltant d´aquests temes i les problemàtiques que presenten.

El material orientat als/les alumnes té dos components. D´una banda hi ha un conjunt de fitxes preparades per debatre conceptes com els de l´energia, l´estalvi energètic i la utilització de les energies renovables. De l´altra hi ha un seguit d´experiments pràctics que tenen com a objectiu materialitzar determinats conceptes teòrics sobre l´ús i l´aprofitament de l´energia.

Les fitxes serveixen per a que el docent pugui introduir els conceptes d´energia i de medi ambient en molts diferents àmbits i per a qualsevol nivell educatiu. D´aquesta manera, com a mínim, es podrà encetar el debat sobre un tema que és portada habitual en els mitjans de comunicació.

Hi ha tretze fitxes que inclouen textos de suport al professor/a i un material de control dissenyat per tal que els/les alumnes puguin reflectir el grau d´aprenentatge aconseguit sobre el tema de cada fitxa.

Com que els nivells de control inclouen els diferents graus de l´educació, es pot avançar que qualsevol professor/a que vulgui fer una incursió en el tema de les energies renovables trobarà el suport i material necessari per poder-ho fer de manera satisfactòria.

Per completar el contingut general de les fitxes s´ha disposat d´un segon tipus d´activitat que a tall d´experiències de laboratori ha de permetre als/les professor/es preparar un seguit de classes pràctiques en les quals els/les alumnes hauran de conjugar conceptes de física o tecnologia amb els de les manualitats per així poder fer funcionar determinats prototips. Aquests tenen com a objectiu fer visible algun dels conceptes que s´associen al funcionament de les diferents formes d´aprofitament de les energies renovables.