FITXES

 1.  Les formes en les que veiem i

       utilitzem l'energia

 2.  Estalviar energia a casa

 3.  El trencaclosques de l'energia

 4.  Les formes que tenim d'utilitzar

       el sol

 5.  La instal-lació d'electricitat

       solar del Centre

 6.  Com produir electricitat

       emprant el Sol

 7.   L'efect hivernacle

 8.   El canvi climàtic

 9.   El Sol com a font de calor

 10. Aprofitar l'energia del vent

 11. La biomassa

 12. Els materials i el confort de les

        cases

 13. Mantenir la calor a ratlla, al

        mínim cost

Fitxa 1. PDF
Fitxa 2. PDF
Fitxa 3. PDF
Fitxa 4. PDF
Fitxa 5. PDF
Fitxa 6. PDF
Fitxa 7. PDF
Fitxa 8. PDF
Fitxa 9. PDF
Fitxa 10. PDF
Fitxa 11. PDF
Fitxa 12. PDF
Fitxa 13. PDF