Energia Solar
per a la nostra vida quotidiana
És un text de suport per a l´ampliació de coneixements entre els docents en la matèria de l´ús de l´energia solar. S´ha dissenyat com una guia de suport que pretén ampliar els coneixements sobre les energies renovables sense oblidar, amb això, que el receptor d´aquesta informació és un col·lectiu de persones dedicades a l´ensenyament i que, possiblement, puguin aprofitar aquesta nova informació en algun àmbit de la seva tasca docent.

Per això, la guia sçha centrat a abordar les aplicacions més quotidianes. Igualment, s´ha volgut limitar les explicacions al perquè aquestes aplicacions tenen un espai a la nostra vida quotidiana i a l´abast de les seves prestacions així com al servei que poden esperar-ne.

No és un document tècnic ni pretén suplir cap text dels molts que s´han editat per comprendre la base científica que hi ha darrere del funcionament de moltes de les aplicacions de les energies renovables. Contràriament, el que cal esperar d´aquest esforç, és un tasca de divulgació orientada a apropar el món de les energies renovables en general i el de l´energia solar en particular a la nostra vida quotidiana a través d´un cúmul d´aplicacions que van des de l´habitatge, la conservació dels aliments, la producció d´aigua calenta o la generació d´electricitat fins a la transformació de la biomassa en productes d´ús energètic com l´electricitat o el combustible dels automòbils, o fins i tot, la percepció de que els cabals dels rius, entre molts altres beneficis, serveixen per produir electricitat.

Està estructurat en sis capítols. El primer aborda la relació de les energies renovables amb l´esforç de conservació del medi ambient. El segon aporta una visió de com és i de com es pot quantificar l´energia que rebem. El tercer introdueix els conceptes essencials de què és la producció d´electricitat mitjançant cèl·lules fotovoltaiques. El quart dóna una pinzellada sobre els components que integren una instal·lació d´electricitat solar fotovoltaica. El cinquè repassa l´àmbit de les diferents aplicacions de la calor que podem extreure de l´energia solar. El sisè i últim vol fer una ullada al món de les anomenades ´altres energies renovables entre les quals s´hi inclouen el vent, l´aigua i la biomassa.