FICHAS

 1.  As formas en que vemos e

       usamos a enerxía

 2.  Aforrar a enerxía na casa

 3.  O puzzle da enerxía

 4.  As formas que temos de usar

       o Sol

 5.  A instalación de electricidade

       solar do Centro

 6.  Como producir electricidades

       usando o Sol?

 7.  O efecto invernadoiro

 8.  O cambio climático

 9.  O Sol como fonte de calor

 10. Aproveitar a enerxía do vento

 11. A biomasa

 12. Os materiais e o confort das

        casas

 13. Manter a calor controlada, polo

        mínimo custo

Ficha 1. PDF
Ficha 2. PDF
Ficha 3. PDF
Ficha 4. PDF
Ficha 5. PDF
Ficha 6. PDF
Ficha 7. PDF
Ficha 8. PDF
Ficha 9. PDF
Ficha 10. PDF
Ficha 11. PDF
Ficha 12. PDF
Ficha 13. PDF