ACTIVIDADE

          A. A Calor do Sol

          B. Muíño de Vento

          C. Reloxo Solar Portátil

          D. Concentrador Solar

          E. Muíño de Vento

          F. Reloxo Solar

          G. Manga de Vento

          H. Motores de Aire

          I. Secadoiro Solar

          J. Banco de ensaios

Actividade A. PDF
Actividade B. PDF
Actividade C. PDF
Actividade D. PDF
Actividade E. PDF
Actividade F. PDF
Actividade G. PDF
Actividade H. PDF
Actividade I. PDF
Actividade J. PDF