FITXAK

 1.  Nola ikusten eta erabiltzen

       dugu energia

 2.  Etxean energia aurreztea

 3.  Energiaren puzzlea

 4.  Eguzkia erabiltzeko moduak

 5.  Ikastetkeko eguzki-instalazio

       elektrikoa

 6.  Nola sortu elektrizitatea

       Eguzkia erabilita?

 7.  Berotegi-efektua

 8.  Klima-aldaketa

 9.  Eguzkia, bero-iturri

 10. Haizearen energia aprobe-

        txsatzea

 11. Biomasa

 12. Etxeetako materialak eta

        erosotasuna

 13. Beroa arrastoan sartuta

        izatea, kostu txiki-txikian

1.Fitxa PDF
2.Fitxa PDF
3.Fitxa PDF
4.Fitxa PDF
5.Fitxa PDF
6.Fitxa PDF
7.Fitxa PDF
8.Fitxa PDF
9.Fitxa PDF
10.Fitxa PDF
11.Fitxa PDF
12.Fitxa PDF
13.Fitxa PDF